Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej (22.07.2011- 30.06.2014), EFS POKL 7.2.2, budżet 965 769,00 PLN

by

Termin realizacji: 22. 07. 2011 r. – 30. 06. 2014 r.
Grupa docelowa: mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zainteresowani założeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz już posiadające działalność w tym zakresie.
Cel projektu: rozwój sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie minimum 40 podmiotów działających w tym sektorze.

KIES2W ramach projektu grupa docelowa miała możliwość skorzystania z doradztwa (obejmującego zagadnienia prawne, marketingowe, księgowe, podatkowe, prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej, pozyskiwanie środków i inne zgłaszane przez uczestników programu), licznych seminariów i szkoleń (zakładanie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej, formalno-prawne aspekty działalności w sektorze ekonomii społecznej, możliwości finansowania działań przez podmioty sektora ekonomii społecznej), jak również bezpłatnej obsługi księgowej oraz możliwości użytkowania lokalu mieszczącego się w centrum Kielc.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

KIESWięcej informacji na temat projektu na stronie internetowej:

www.inkubator.sir.com.pl