Innowacyjna firma (01.09.2010 – 30.06.2011), EFS POKL 8.2.1, budżet 239 732,80 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 09. 2010 r. – 30. 06. 2011 r.
Grupa docelowa: studenci, absolwenci uczelni wyższych (do 12 miesięcy od zakończenia studiów) oraz pracownicy naukowi zamieszkali na terenie województwa świętokrzyskiego, wyrażający chęć prowadzenia firmy typu spin off lub spin out.
Cel projektu: było przekazanie studentom, absolwentom i pracownikom naukowym uczelni z terenu województwa świętokrzyskiego wiedzy niezbędnej do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off i spin out.

W ramach projektu uczestnicy przebyli 60 godzin szkoleń z przedsiębiorczości, mieli możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa biznesowego oraz mogli ubiegać się o wypłatę jednorazowej, bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.