Konsultacje

by

W tym miejscu będą publikowane materiały dyskutowane podczas kolejnych posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy do przesyłania uwag i sugestii na adres: .ek.spol.

Do tej pory konsultacjom zostały poddane następujące dokumenty:

„Strategia komunikacji polityki spójności na lata  2014-2020”

Za wszystkie uwagi dziękujemy!