A clubhouse, family and development – the programme of supporting families from Zagnańsk commune (01.07.2016 – 30.06.2018) Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship

by

Z przyjemnością informujemy , iż z dniem 01.07.2016 Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku oraz Fundacją Alter Edu rozpocznie realizację projektu pt.: „Świetlica, rodzina, rozwój – program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk”. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 100 dorosłych mieszkańców gminy Zagnańsk oraz 60 osób do 18 roku życia.

W ramach projektu uruchomione zostaną dwie świetlice środowiskowe – w miejscowości Umer oraz Samsonów, oferujące młodzieży opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. W świetlicach prowadzone będą również cykliczne zajęcia dla dorosłych, dotyczące uzależnień, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami, metod rozwiązywania konfliktów, budowy pozytywnego wizerunku, współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej i wielu innych.

Uczestnicy projektu będę również mieli możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia z takich zakresów tematycznych jak: uzależnienia, problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, przemoc w rodzinie, zarządzanie budżetem domowym, poszukiwanie pracy, aktywizacja zawodowa oraz innych, w miarę zgłaszanych przez uczestników potrzeb.

Projekt przewiduje również możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego, zawodowego i psychologicznego.

Młodzież w ramach projektu będzie mogła skorzystać z bezpłatnego wsparcia w postaci zajęć tanecznych ( świetlica w Samsonowie), zajęć z języka angielskiego i niemieckiego, zajęć muzycznych, uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Filmowym oraz bezpłatnych zajęć logopedycznych.
O warunkach uczestnictwa, zasadach i terminie rekrutacji poinformujemy już wkrótce.