Partners

by
Urząd Marszłakowski Województwa Świętokrzyskiego
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
www.pokl.sbrr.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
www.wup.kielce.pl

www.mpips.gov.pl
www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html
www.cti.gr

jeziorko
www.pspjeziorko.szkolnastrona.pl
www.procivis.org.pl
www.scdn.pl

www.krzemiennykrag.info
www.ihfeurope.eu
prorew
stowarzyszenieprorew.pl

www.crefop.ro
www.best.at
www.enoros.com.cy