Ochrona danych

by

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój  z siedzibą przy ul. Warszawskiej 27/1, 25-518 Kielc, jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 2016/679, tzw. RODO), przesyła obowiązkowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.   Stowarzyszenie Integracja i Rozwój informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu, sprostowania jak również ograniczenia zakresu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych Stowarzyszenie Integracja i Rozwój W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny.

 

Klauzula Informacyjna
dla współpracowników (ekspertów) i podwykonawców
Stowarzyszenia Integracja i Rozwój

zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z siedzibą przy ul. Warszawskiej 27/1, 25-518 Kielce , tel.: +48 41 361 04  92  adres e-mail: . (dalej SIR)
 2. Celem zbierania Pani/Pana danych jest przetwarzanie ich do:
  • Realizacji projektów i kontraktów, zamówień i umów;
  • Składania ofert przetargowych i konkursowych;
  • Procesu konsultacji z partnerami konsorcjum;
  • Procesu konsultacji z ekspertami zaangażowanymi w przygotowanie oferty;
  • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych i reprezentowania SIR.
  • Realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. SIR na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu publikacji wizerunku / przekazania danych innym podmiotom np. na stronie internetowej Administratora sir.com.pl lub na profilach w mediach społecznościowych
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 8 lat, od momentu ich pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Państwa, co uzasadnione jest aktualnością danych związanych z umiejętnościami i kompetencjami i przydatnością tych danych do wykorzystania w ramach prowadzonych procesów biznesowych. Dane osobowe po upływie ww. okresu zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone. Dane będą usuwane również po ustaniu przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.
 5. SIR na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, będzie przetwarzał Pani/Pana dane jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring systemów informatycznych, stosowanie systemu kontroli dostępu).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty niżej wymienione pod warunkiem podpisania z nimi przez Administratora umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:
  • Podmioty medycyny pracy;
  • Zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)
  • Komercyjna opieka medyczna
  • Podmioty świadczące usługi w zakresie „pakietów socjalnych” (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników)
  • Biura podróży (na potrzeby podróży służbowych)
  • Firmy ubezpieczeniowe – w trakcie podróży zagranicznej
  • Zewnętrzne usługi ochrony mienia
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia – o ile nie koliduje to z innymi przepisami – lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. SIR zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich.   W stosunku do plików komputerowych SIR stosuje metody ochrony kryptograficznej lub logowania się i haseł dostępu.   Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
 9. SIR nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych. Każdorazowe podjęcie decyzji dotyczącej określonych kandydatów na ekspertów, odbywa się na podstawie szczegółowej analizy dokonanej przez pracownika SIR.
 10. Pan/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy współpracujące pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy powierzenia danych między SIR, a podmiotem trzecim – np. biuro rachunkowe, agencja reklamowa itp. W przypadku zawarcia takiej umowy zostanie Pani/Pan poinformowana droga elektroniczną o zamiarze powierzenia Pani/Pana danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.