Paweł Cycuła

by

Prezes

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku socjologia oraz studiów podyplomowych z zakresu mediacji i negocjacji w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Od 2007 roku zdobywał doświadczenie zawodowe w dolnośląskich organizacjach pozarządowych.

Autor i współautor wielu projektów społecznych kierowanych głównie do osób wykluczonych społecznie, inicjator działań na rzecz lokalnych społeczności, propagator idei współpracy trójsektorowej, koordynator projektów z zakresu doskonalenia zawodowego, założyciel i współzałożyciel organizacji pozarządowych.