Kamil Żuława

by

Specjalista ds. projektów

Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uzyskując tytuł magistra nauk politycznych o specjalności społeczno-samorządowej. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Jest ekspertem z zakresu realizacji projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na przestrzeni ośmiu lat z powodzeniem zajmował stanowiska specjalisty ds. projektów, koordynatora licznych projektów z zakresu samozatrudnienia, doskonalenia zawodowego jak również wsparcia rozwoju trzeciego sektora. W roku 2014 piastował funkcję kierownika Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach. Od tego samego roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”.