Dariusz Kurcman

by

Specjalista ds. projektów

Pracownik Stowarzyszenia Integracja i Rozwój od 2004 roku. Od 2007 roku zaangażowany w realizację projektów EFS, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, zarządzanie zespołami projektowymi, sprawozdawczość merytoryczną i finansową. W latach 2008 – 2014 – Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach. Od 2012 roku prowadzi szkolenia i usługi doradcze dla sektora pozarządowego. Od września 2016 – Kierownik Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Specjalizuje się w tematyce ekonomii społecznej, specyfice działalności organizacji pozarządowych i działaniach z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż. elektrotechniki). Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. W latach 2007 – 2013 – członek zarządu/skarbnik SIR.