Anna Młyńczak-Kuźnia

by

Specjalista ds. projektów

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomiki i zarządzania firmą. Jest członkiem Stowarzyszenia Integracja i Rozwój.
Posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w zakresie rozliczania i realizacji projektów z EFS. Pełniła funkcje kierownika i koordynatora projektów m.in. z obszaru przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, edukacji, wykluczenia społecznego.