Projekty

by
 1. Akademia biznesu dla młodych (01.01.2021 – 30.06.2022), POWER, budżet: 1 322 112,00 PLN
 2. ZAZ drogą do otwartego rynku pracy (01.04.2019 – 30.09.2020), 9.1 RPO WŚ, budżet: 613 780,00 PLN
 3. Gmina Zagnańsk przyjazna Seniorom (01.05.2019 – 30.04.2022), 9.2.1 RPO WŚ, budżet: 1 031 572,70 PLN
 4. Read Summarize Verify and Publish (01.03.2019 – 31.08.2020), Erasmus Plus
 5. Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (01.09.2016-31.08.2019)
 6. Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy! (01.02.2018-31.10.2020), RPO WM, budżet 1 889 952,12 PLN
 7. Youth enterprise shadowing schemes (01.04.2018-31.03.2020), Erasmus Plus, budżet 97 400 EUR
 8. Akademia biznesu – II edycja (01.09.2017 – 31.03.2019) RPO WS 2014-2020, budżet 1 452 055,20 PLN
 9. Kreator możliwości (01.12.2016 – 30.11.2017) RPO WS 2014-2020, budżet 437.340,19 PLN
 10. Akademia biznesu (01.09.2016 – 31.05.2018) RPO WS 2014-2020, budżet 1 987 072,80 PLN
 11. Aktywne Świętokrzyskie – społeczności lokalne dla środowiska (01.10.2016-31.09.2017) NFOŚiGW – budżet: 380 356,00 zł
 12. Świetlica, rodzina, rozwój – program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk (01.07.2016 – 30.06.2018) RPO WS 2014-2020
 13. Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży (15.09.2015-14.03.2017) ERASMUS +, budżet 89 275,00 EURO
 14. Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy (01.09.2014 – 30.06.2015), EFS POKL 5.4.2, budżet 449 129,05 PLN
 15. Świętokrzyska Sieć Organizacji Pozarządowych prowadzących Placówki Oświatowe (01.08.2014 – 30.06.2015), EFS POKL 5.4.2,
 16. Recreate: Counselling via Social Media (01.09.2014 – 31.08.2016) ERASMUS+, Budget 241 331,00 EURO
 17. Virtual experience – real change (01.07.2014 – 31.10.2014) ERASMUS+, budżet 14 800,00 EURO
 18. Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw (01.06.2014 – 30.11.2016), budżet 1 254 600 PLN
 19. Seniorzy w akcji (01.05.2014 – 31.12.2014), MPiPS, 184 238,00 PLN
 20. Wczoraj wykluczenie, jutro zatrudnienie (01.09.2012 – 30.06.2015), EFS POKL 1.1, budżet: 356 575,00 PLN
 21. Potencjał – zawód – praca (01.09.2012 – 30.09.2014), EFS POKL 9.2, budżet 495 232,08 PLN
 22. Mam zawód – mam pracę (01.08.2012 – 30.07.2012), EFS POKL 9.2, budżet 696 890,35 PLN
 23. Spółdzielnie socjalne narzędziem integracji zawodowej i społecznej (01.08.2012 – 31.12.2014), EFS POKL 7.2.2, budżet 943 849,00 PLN
 24. Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego (01.08.2012 – 31.03.2015), EFS POKL 5.4.2, budżet 1 858 789,02 PLN
 25. Szkolenia IT szansą na karierę zawodową (01.11.2011 – 30.07.2012), EFS POKL 8.1.1, budżet 347 459,30 PLN
 26. Nowy zawód szansą na pracę – dwie edycje (01.09.2011 – 30.04.2013), EFS POKL 8.1.2, budżet 33 195 474,93 PLN
 27. Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej (22.07.2011- 30.06.2014), EFS POKL 7.2.2, budżet 965 769,00 PLN
 28. Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (01.06.2011– 30.11.2012), EFS POKL 2.2.1, budżet 144 100,00 PLN
 29. Jędrzejowski biznes (01.11.2010 – 30.06.2011), EFS POKL 6.2, budżet 760 752,00 PLN
 30. Innowacyjna firma (01.09.2010 – 30.06.2011), EFS POKL 8.2.1, budżet 239 732,80 PLN
 31. Praca dla kobiet (01.04.2010 – 31.03.2011), EFS POKL 7.1.2, budżet 480 484,61 PLN
 32. Praca dla ciebie (01.01.2010 – 31.10.2010), EFS POKL 7.2.1, budżet 420 133,19 PLN
 33. Agroturystyka – szansą rozwoju Gminy Zagnańsk (01.04.2009 – 31.08.2009), EFS POKL 6.3, budżet 49 960,00 PLN
 34. Wzmocnienie i rozwijanie instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, aktywizacji zawodowej i ekonomii społecznej (02.2009 – 05.2010), EFS POKL 7.2.2, budżet 569 858,92 PLN
 35. Mój własny biznes – trzy edycje (01.01.2009 – 30.06.2014), EFS POKL 6.2, budżet 5 789 900,10 PLN