Szkolenia IT szansą na karierę zawodową (01.11.2011 – 30.07.2012), EFS POKL 8.1.1, budżet 347 459,30 PLN

by

Termin realizacji: 01.11.2011 r. – 30. 07. 2012 r.
Grupa docelowa: osoby pracujące zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego posiadające maksymalnie średnie wykształcenie.
Cel projektu: wsparcie grupy docelowej we wchodzeniu na rynek pracy.

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z szeregu porad w zakresie zawodowym oraz szkoleń:
1. „Administracja sieci komputerowych”
2. „Grafika komputerowa”
3. „Tworzenie stron internetowych”
4. „Profesjonalna obsługa komputera”
W ramach projektu uczestnicy otrzymali ponadto:

1.Bezpłatne materiały szkoleniowe przygotowane przez Organizatora projektu. Skład materiałów szkoleniowych został określony dla każdego typu szkolenia.
2.Zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe.
3.Ciepły posiłek w trakcie zajęć szkoleniowych.
4.Certyfikat ukończenia szkolenia.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 i realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.