Święto Parlamentaryzmu Polskiego w Chęcinach (14.06.2006 – 10.09.2006)

by

Terminy realizacji: 14. 06. – 10. 09. 2006 r.
Cel projektu: podtrzymanie oraz upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej związanej z 675 rocznicą Zjazdu Ziem Polskich w Chęcinach, kiedy to Król Władysław Łokietek, wyruszając na bitwę pod Płowcami, zwołał 14 czerwca 1331 r. najwyższych dostojników i urzędników państwowych na „Pierwszy Zjazd Ziem Polskich”. Wydarzenie to uważane jest przez historyków za początek przyszłych sejmów i parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.

W ramach projektu zostało zorganizowanych szereg imprez kulturalnych: Festyn historyczny, Koncert muzyki sakralnej, Pokazy walk rycerskich, Koncert Filharmonii Świętokrzyskiej, Nocny maraton filmowy na Zamku, Turniej Rycerski o Miecz Króla Władysława Łokietka, Inscenizacja szturmu na Zamek Chęciński, Zabawa dla dzieci „Poszukiwanie skarbów Królowej Bony”, poglądowa lekcja historii i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Historia Parlamentaryzmu Polskiego”.

Honorowy patronat nad obchodami „Święta Parlamentaryzmu Polskiego” objęli: Minister Kultury Kazimierz Michał Ujazdowski oraz Marszałek Sejmu RP Marek Jurek.

Projekt współfinansowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra” w wysokości 84,97 % wartości kosztów kwalifikowanych, które zamknęły się kwotą 117 685,53 PLN.