Seniorzy w akcji (01.05.2014 – 31.12.2014), MPiPS, 184 238,00 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 05. 2014 r. – 31. 12. 2014 r.
Grupa docelowa: Kielczanie w wieku 60+
Cel projektu: tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej osób starszych w województwie świętokrzyskim.
W ramach działań projektowych grupa docelowa skorzystała z licznych inicjatyw, które pozwoliły na zintegrowanie wewnątrzpokoleniowe, podniesienie stanu zdrowia i samopoczucia seniorów oraz zaktywizowanie ich w obrębie środowiska lokalnego. Organizatorzy przewidzieli warsztaty kulinarne „Smacznie, zdrowo, seniorowo”, teatralne „Od seniora do aktora”; spotkania specjalistyczne: z dietetykiem, zajęcia Nordic Walking, aqua aerobic, komputerowe „e-Senior”, arteterapii, choreoterapii, jak również warsztaty obywatelskie, „Wolontariat to coś dla mnie”, „Świadomy obywatel XXI wieku”. Zorganizowana również została gra miejska „Poznaj swoje miasto” oraz wycieczka do Warszawy, podczas której uczestnicy, pod opieką przewodnika, zwiedzili stolicę i udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.