Recreate: Counselling via Social Media (01.09.2014 – 31.08.2016) ERASMUS+, Budget 241 331,00 EURO

by

rc-300

Terminy realizacji: 01. 09. 2014 r. – 31. 08. 2016 r.
Grupa docelowa: osoby bezrobotne 18+ oraz doradcy zawodowi i pośrednicy pracy.
Cel projektu: umożliwienie doradcom zawodowym i pośrednikom pracy, którzy stanowią pośrednią grupę docelową projektu, lepsze i bardziej ukierunkowane możliwości świadczenia usług poprzez rozwój narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych.

W ramach działań projektowych zostaną wypracowane i wdrożone narzędzia dostępne w mediach społecznościowych, które umożliwią doradcom zawodowym jeszcze lepsze dotarcie do osób bezrobotnych 18+ i bardziej adekwatne świadczenie usług doradczych. Każdy z partnerów opracuje quizy diagnostyczne oraz części szkoleń dla pośredników i doradców zawodowych oraz wyśle na specjalistyczne szkolenia w tym zakresie tę grupę. W ramach projektu powstanie również strona internetowa, stanowiąca rodzaj platformy łączącej poszukujących pracę i doradców zawodowych.
Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej projektu http://recreate-project.eu/. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną Zapałą 41 361 04 92 (wew. 22).

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus +, który bezpośrednio promuje uczenie przez całe życie nawiązując do wspierając edukację formalną, pozaszkolną i nieformalną w całym okresie edukacji, szkoleń i innych działań edukacji młodzieży.