Mam zawód – mam pracę (01.08.2012 – 30.07.2012), EFS POKL 9.2, budżet 696 890,35 PLN

by

Termin realizacji: 01. 08. 2012 r. – 30. 07. 2012 r.
Grupa docelowa: uczniowie Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.
Cel projektu: przeprowadzenie działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowania go do wymagań rynku pracy poprzez organizację szkoleń, doradztwa, kursów, zajęć wyrównawczych, wyjazdów studyjnych i praktyk u przedsiębiorców.

W ramach projektu uczniowie technikum mieli możliwość skorzystania z kursów specjalistycznych w zakresie:
1. Kurs administratora sieci komputerowych.
2. Kurs Auto CAD z egzaminem ECDL
3. Kurs grafika komputerowa Photoshop
4. Kurs operator CNC
5. Kurs kosztorysowania program Norma PRO
6. Obsługa programu Fidelio
7. Kurs tworzenia stron www
8. Kurs nowoczesnych technologii w budownictwie
9. Kurs ECDL Core z egzaminem
10. Kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem.

Ponadto uczniowie, którzy wyrazili na to zgodę, wzięli udział w sesjach doradztwa podzielonych na dwa bloki tematyczne: spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Liczna grupa docelowa skorzystała również z zajęć wyrównawczych i kursów przygotowujących do matury z przedmiotów matematyka, język angielski, język niemiecki.
Obok przedsięwzięć podnoszących poziom wiedzy uczniów odbyły się wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników. Praktyki u przedsiębiorców zostaną zorganizowane w firmach działających na terenie powiatu starachowickiego, których profil działalności jest zbieżny z kierunkami kształcenia uczniów.