Agroturystyka – szansą rozwoju Gminy Zagnańsk (01.04.2009 – 31.08.2009), EFS POKL 6.3, budżet 49 960,00 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 04. 2009 r. – 31. 08. 2009 r.
Grupa docelowa: mieszkańcy gminy Zagnańsk, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstwa.
Cel projektu: podniesienie umiejętności grupy docelowej w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

W partnerstwie ze „Stowarzyszeniem Razem dla wszystkich” www.srdw.pl mającym siedzibę w Gminie Zagnańsk, SIR (jako Lider) realizował projekt, w ramach którego zorganizowano 140 godzin szkolenia poruszającego takie zagadnienia jak: prawne uwarunkowania prowadzenia usług turystyki wiejskiej, zakładanie i prowadzenie działalności agroturystycznej, konstrukcja biznes planu, źródła finansowania agroturystyki; rachunkowość, promocja i reklama, hipoterapia jako jedną z najbardziej atrakcyjnych usług w gospodarstwie agroturystycznym. Ponadto, uczestnicy mieli możliwość skorzystania z zajęć z języka angielskiego specjalistycznego – związanego z turystyką i agroturystyką. Uzupełnieniem szkolenia był dwudniowy wyjazd studyjny do gospodarstwa agroturystycznego „Świat Kucyków” w Kolonii Wólce Bałtowskiej, by zapoznać uczestników projektu z praktycznymi aspektami prowadzenia takiego gospodarstwa i różnym rodzajem usług i sposobów spędzania czasu oferowanych gościom. Warsztaty zorganizowane w ramach wyjazdu służyły praktycznemu wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas szkolenia.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowany został na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.