Pilotażowy Program Leader+ „Partnerstwo Chęciny” (01.08.2005 – 30.04.2006), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji, budżet 145 181,11 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 08. 2005 r. – 30. 04. 2006 r.
Grupa docelowa: mieszkańcy gminy Chęciny.
Cel projektu: aktywizacja mieszkańców gminy Chęciny, promocja gminy, utworzenie Lokalnej Grupy Działania oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach projektu realizowane były: szkolenia, seminaria i warsztaty prowadzone przez ekspertów Stowarzyszenia Integracja i Rozwój w Kielcach przy udziale przedstawicieli Samorządu Gminy Chęciny. W projekcie zaangażowanych zostało ponad 1350 mieszkańców gminy. Wymiernymi rezultatami realizacji projektu było: powstanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Chęciny” oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) i folderu promocyjnego Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Chęciny”.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji. Wartość projektu wynosiła 145 181,11 PLN