Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy! (01.02.201-31.10.2020), RPO WM, budżet 1 889 952,12 PLN

by

Termin: 01.02.2018 – 31.10.2020

Grupa docelowa: młodzież oraz nauczyciele z Zespołu Szkół nr 3 RCKU w Łosicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach.

Cel projektu: wzrost wiedzy i umiejętności 180 uczniów z dwóch szkół (ZS nr 3 RCKU w Łosicach oraz ZSP nr 4 w Siedlcach) niezbędnych na rynku pracy i zwiększenia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia po zakończeniu nauki poprzez poprawę efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze jego dostosowanie do potrzeb gospodarczych i rynku pracy. W ramach projektu przewidziano organizację staży zawodowych w 8 przedsiębiorstwach z województwa mazowieckiego, kursy specjalistyczne dla uczniów, stworzenie dwóch pracowni dydaktycznych oraz punktu doradczego SPInKa. Z kolei nauczyciele zostaną wysłani na studnia podyplomowe w celu wsparcia ich rozwoju dydaktycznego.