Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (01.09.2016-31.08.2019)

by

Okres trwania projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019

Grupa docelowa:

 • Osoby fizyczne mieszkające na obszarze objętym projektem (pracujące, niepracujące, uczące się) zainteresowane założeniem, prowadzeniem i pracą w sektorze ES
 • Podmioty ekonomii społecznej działające na obszarze objętym projektem
 • Instytucje wspierające sektor ekonomii społecznej
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Cel projektu:

 • Kompleksowe wzmocnienie i rozwój ekonomii społecznej w subregionie północnym województwa świętokrzyskiego
 • Utworzenie 91 nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 • Wsparcie w zatrudnieniu co najmniej 71 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Wsparcie rozwoju i profesjonalizacja działalności oraz rozwój kompetencji kadr 150 podmiotów ES, w tym 25 przedsiębiorstw społecznych
 • Ekonomizacja sektora ES – utworzenie nowych organizacji pozarządowych
  i wspieranie już istniejących
 • Animacja środowisk lokalnych

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • Fundacja „PEStka”

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: www.koowes.pl