Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy (01.09.2014 – 30.06.2015), EFS POKL 5.4.2, budżet 449 129,05 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 09. 2014 r. – 30. 06. 2015 r.
Grupa docelowa: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Cel projektu: utworzenie w województwie świętokrzyskim organizacji (związku stowarzyszeń) sieciującej sektor pozarządowy.

Realizatorem projektu są 3 organizacje pozarządowe, które od wielu lat działają na rzecz rozwoju sektora pozarządowego w województwie świętokrzyskim. Są to: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie. W ramach działań wspierających przystępujące organizacje są: szkolenia, usługi doradcze, pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu standardów działania, wizyty studyjne, udział w targach i kongresach pozarządowych, a przede wszystkim powołano Federację „Horyzont” zrzeszającą świętokrzyskie organizacje pozarządowe. Więcej informacji na temat działań Federacji dostępnych jest na stronie internetowej www.federacjahoryzont.pl oraz u Kierownika projektu Dariusza Kurcmana – 41 361 04 92, wew. 23.