Aktualności

 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu przybliżającym rozwiązania wypracowane w partnerstwie z ekspertami z Rumunii, Austrii, Grecji, Belgii, Cypru i Polski, które zrewolucjonizują podejście do świadczenia usług doradczych. Jest to jedyna szansa, by zapoznać się z nową metodologią pracy – tylko SIR posiada uprawnienia do prowadzenia spotkań informacyjnych w Polsce! W dalszej perspektywie istnieje możliwość odbycia szkolenia i uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności umożliwiających …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Już jest dostępna lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu FIO 1/2016 (nabór 11). Wnioski od 1 do 22 miejsca zostały zakwalifikowane do otrzymania dotacji. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 127 wniosków. Wszystkie zostały złożone w formie elektronicznej poprzez platformę www.fio.sir.com.pl. W wyniku oceny, pozytywnie weryfikację pod względem formalnym uzyskało 118 wniosków. 9 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych. Na finansowanie wniosków w ramach …

  więcej
 • 29 lutego w Wiedniu miało miejsce 4 spotkanie partnerów w ramach projektu RECREATE: Counselling via Social Media. Ustalono przede wszystkim terminy najbliższych wydarzeń (szkoleń i działań upowszechniających projekt). SIR reprezentowała Katarzyna Zapała. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus Plus. …

  więcej
 • Projekt „Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży”, którego liderem jesteśmy, został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej! Zapraszamy do śledzenia fan page projektu https://www.facebook.com/Roboeducation-projectProjekt-Roboedukacja-892266130894983/ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus Plus. …

  więcej
 • Na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego konsorcjum Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej (którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój) otrzymało  status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W skład konsorcjum wchodzą (obok lidera): Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag”, Fundacja „PEStka” oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Szczegóły w linku: http://www.pozytek.gov.pl/System,akredytacji,i,standardow,dzialania,instytucji,wsparcia,ekonomii,spolecznej,AKSES,3600.html …

  więcej
 • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów” I. Zakres rzeczowy projektu możliwy do sfinansowania: Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w artykule 4 Ustawy z …

  więcej
 • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. O dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych mogą ubiegać się: osoby indywidualne (posiadające poparcie min. 5 mieszkańców gminy na terenie, której realizowana będzie inicjatywa)     organizacje pozarządowe     placówki oświatowe     rady …

  więcej