Aktualności

 • Na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego konsorcjum Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej (którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój) otrzymało  status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W skład konsorcjum wchodzą (obok lidera): Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag”, Fundacja „PEStka” oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Szczegóły w linku: http://www.pozytek.gov.pl/System,akredytacji,i,standardow,dzialania,instytucji,wsparcia,ekonomii,spolecznej,AKSES,3600.html …

  więcej
 • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów” I. Zakres rzeczowy projektu możliwy do sfinansowania: Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w artykule 4 Ustawy z …

  więcej
 • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. O dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych mogą ubiegać się: osoby indywidualne (posiadające poparcie min. 5 mieszkańców gminy na terenie, której realizowana będzie inicjatywa)     organizacje pozarządowe     placówki oświatowe     rady …

  więcej
 • W dniu 23. 09. 2015 r. Komitet Akredytacyjny zarekomendował pozytywną opinią proces akredytacji Kieleckiego Inkubatora Ekonomii Społecznej, którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. W skład konsorcjum wchodzą (obok lidera): Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag”, Fundacja „PEStka” oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Głównym celem budowy systemu akredytacji jest rozwój ekonomii społecznej w Polsce poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających, świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Już jest dostępna lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu FIO 3/2015 (nabór 10). Wnioski od 1 do 21 miejsca zostały zakwalifikowane do otrzymania dotacji. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 96 wniosków. Wszystkie zostały złożone w formie elektronicznej poprzez platformę www.fio.sir.com.pl. W wyniku oceny, pozytywnie weryfikację pod względem formalnym uzyskało 89 wniosków. 7 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych. Na finansowanie wniosków w ramach …

  więcej
 • Zapraszamy do współpracy informatyków, grafików, którzy zechcieliby współpracować z nami w ramach wolontariatu. Zapewniamy pracę w profesjonalnym środowisku, ciekawe wyzwania, referencje, możliwość długotrwałej współpracy. Czekamy na kontakt z Państwa strony: *protected email* …

  więcej
 • Z radością informujemy, że w okresie od 15.09.2015 r do 14.03.2017 r.  będziemy jako Lider realizować projekt w ramach akcji 2 Erasmus + Partnerstwo Strategiczne „Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży” w partnerstwie z BEST Institut GmbH z Austrii, Blue Ocena Robotics z Danii, M2C Institut z Niemiec, World Network of Young Leaders and Entrepreneurs z Finlandii oraz Akademią Finansów i Biznesu Vistula z …

  więcej