Aktualności

 • Serdecznie Państwa zapraszamy, w imieniu Federacji „Horyzont”, na konferencję inauguracyjną projektu pt. „Nowe horyzonty na NGO z województwa świętokrzyskiego”, finansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Działanie 4. Silne organizacje pozarządowe. Mamy nadzieję, iż projekt ten przyczyni się do zwiększenia aktywności, która przełoży się na rozwój organizacji w obszarze  organizacyjnym i finansowym. Celem głównym  projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”, realizowanego przez Federację „Horyzont”, …

  więcej
 • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów” I. Zakres rzeczowy projektu możliwy do sfinansowania: Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w artykule 4 Ustawy z …

  więcej
 • Szanowni Państwo, obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Asystent ds. zarządzania projektami Od kandydatów oczekujemy wyższego wykształcenia, znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office – Excel, formatowanie dokumentów Word, umiejętności szybkiej analizy sytuacji i wyciągania wniosków, umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, odporności na stres, dyspozycyjności i mobilności, wiedza dotycząca programów pomocowych Unii Europejskiej będzie dodatkowym atutem  Ze swej strony oferujemy …

  więcej
 • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów” I. Zakres rzeczowy projektu możliwy do sfinansowania: Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w artykule 4 Ustawy z …

  więcej
 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu przybliżającym rozwiązania wypracowane w partnerstwie z ekspertami z Rumunii, Austrii, Grecji, Belgii, Cypru i Polski, które zrewolucjonizują podejście do świadczenia usług doradczych. Jest to jedyna szansa, by zapoznać się z nową metodologią pracy – tylko SIR posiada uprawnienia do prowadzenia spotkań informacyjnych w Polsce! W dalszej perspektywie istnieje możliwość odbycia szkolenia i uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności umożliwiających …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Już jest dostępna lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu FIO 1/2016 (nabór 11). Wnioski od 1 do 22 miejsca zostały zakwalifikowane do otrzymania dotacji. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 127 wniosków. Wszystkie zostały złożone w formie elektronicznej poprzez platformę www.fio.sir.com.pl. W wyniku oceny, pozytywnie weryfikację pod względem formalnym uzyskało 118 wniosków. 9 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych. Na finansowanie wniosków w ramach …

  więcej
 • 29 lutego w Wiedniu miało miejsce 4 spotkanie partnerów w ramach projektu RECREATE: Counselling via Social Media. Ustalono przede wszystkim terminy najbliższych wydarzeń (szkoleń i działań upowszechniających projekt). SIR reprezentowała Katarzyna Zapała. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus Plus. …

  więcej
 • Projekt „Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży”, którego liderem jesteśmy, został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej! Zapraszamy do śledzenia fan page projektu https://www.facebook.com/Roboeducation-projectProjekt-Roboedukacja-892266130894983/ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus Plus. …

  więcej