Aktualności

 • Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do naszego zespołu. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Asystent ds. zarządzania projektami. Od kandydatów oczekujemy wyższego wykształcenia, znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office – Excel, formatowanie dokumentów Word, umiejętności szybkiej analizy sytuacji i wyciągania wniosków, umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, odporności na stres, dyspozycyjności i mobilności, doświadczenie w realizacji projektów unijnych będzie dodatkowym atutem …

  więcej
 • 13 marca 2018 r. w Sarajewie odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Walka z bezrobociem poprzez partnerstwo z lokalnymi podmiotami w miejscowości Kupres” finansowanego z programu IPA „Civil Society Facility 2014 and 2015 in Bosnia and Herzegovina”, które poprowadził Skarbnik SIR, Karol Rudny. Dotyczyło ono kwestii związanych z realizacją projektu, gdyż obecnie rozpoczynamy kluczowe działania – uruchamiamy mechanizm grantowy. …

  więcej
 • Informujemy, że  wydłużyliśmy termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do projektu do 06.12.2017 r. Przypominamy, że oferujemy bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 PLN oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 miesięcznie. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://akademiabiznesu2.sir.com.pl/ …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu „Akademia biznesu – II edycja” – na Państwa zgłoszenia czekamy do 03.11.2017 r. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia materiału telewizyjnego, w którym Pan Kamil Żuława przybliża kwestie związane z rekrutacją. http://www.tvswietokrzyska.pl/kielce/wiadomosci/item/24442-ii-edycja-akademii-biznesu-w-kielcach.html …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4. Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, świadczonych w miejscach, w których zorganizowana jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”. Opieka ta realizowana jest przez Dziennych Opiekunów, zatrudnionych w ramach projektu. Treść zapytania oraz Formularz oferty cenowej znajdują …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Obecnie poszukujemy trenerów do nowego projektu w zakresie kompetencji cyfrowych. Poniżej przedstawiamy zakres naszych wymagań względem kandydatów. WYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI TRENERÓW METODYCZNE: Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych, w tym: Umiejętność przekazywania wiedzy i kształtowania kompetencji cyfrowych ze szczególnym naciskiem na zastosowania praktyczne. Znajomość scenariuszy szkoleń w obszarach objętych projektem grantowym i umiejętność ich wykorzystania. Umiejętność przygotowywania …

  więcej
 • Informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu „Aktywne Świętokrzyskie – społeczności lokalne dla środowiska” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu dofinansowaliśmy aż 15 inicjatyw obywatelskich, które pozwoliły na ocalenie ważnych punktów przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz ich upowszechnienie. Serdecznie zapraszamy do zakładki „Galeria”, by zapoznać się z niektórymi z nich!   …

  więcej
 • Informujemy, że rozpoczynamy realizację kolejnego projektu dotacyjnego „Akademia biznesu –  II edycja„. W projekcie mogą uczestniczyć jedynie osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, przez okres ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na obszarach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego tj: na terenie gmin: Szydłów, Osiek, Oleśnica, Wąchock, Mirzec, …

  więcej
 • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jako realizator projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica” zwraca się z prośbą o przedstawicie oferty cenowej na dostawę wyposażenia do miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu, finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr: RPSW.08.01.01-26-0007/16. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz drukiem oferty cenowej …

  więcej