Month: Październik 2016

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w imieniu Konsorcjum, w którego skład wchodzi Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Fundacja „PEStka”, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej  i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jako współorganizator konferencji serdecznie zaprasza na konferencję inaguracyjno-informacyjną, podczas której której przedstawione zostaną obszary  działania, grupy docelowe i usługi realizowane przez Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Odbędzie się ona 15 listopada 2016 r. w Filharmo.nii Świętokrzyskiej im. …

    więcej
  • Jest nam bardzo miło ogłosić, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy Stowarzyszenie Integracja i Rozwój będzie realizowało projekt pt. „Partnerstwo lokalne w walce z bezrobociem”. Projekt jest finansowany w ramach grantu IPA „Civil Society Facility 2014 and 2015 in Bosnia and Herzegovina” w wysokości 243 149,08 EUR. Projekt, którego głównym założeniem jest walka z bezrobociem poprzez wsparcie rozwoju lokalnego przemysłu mleczarskiego, a co za tym …

    więcej
  • 05. 10. 2016 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach odbył się X Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego Dariusz Kurcman (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój) i Katarzyna Kozłowska (Caritas Diecezji Kieleckiej) przedstawili ideę ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, mówili o potrzebie ekonomizacji III sektora oraz zapoznali słuchaczy z możliwościami wsparcia oferowanymi przez OWES-y. …

    więcej