Month: Wrzesień 2016

  • Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczyna realizację projektu „Akademia biznesu” skierowanego do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Projekt jest adresowany do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 30 rok życia, pozostają bez pracy i nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz należą do jednej z poniższych grup: Kobiety, Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem, Osoby długotrwale bezrobotne, Osoby powyżej …

    więcej
  • Szanowni Państwo, Firma EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej strategii CSR w przedsiębiorstwie EPRD Sp. z o.o. współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej ma zaszczyt zaprosić na DNI OTWARTE dla organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego, które odbędą się w dniach 19-20 września 2016 r. w …

    więcej