Month: Maj 2016

  • Serdecznie Państwa zapraszamy, w imieniu Federacji „Horyzont”, na konferencję inauguracyjną projektu pt. „Nowe horyzonty na NGO z województwa świętokrzyskiego”, finansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Działanie 4. Silne organizacje pozarządowe. Mamy nadzieję, iż projekt ten przyczyni się do zwiększenia aktywności, która przełoży się na rozwój organizacji w obszarze  organizacyjnym i finansowym. Celem głównym  projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”, realizowanego przez Federację „Horyzont”, …

    więcej
  • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów” I. Zakres rzeczowy projektu możliwy do sfinansowania: Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w artykule 4 Ustawy z …

    więcej