Monika Balicka

by

Project Specialist

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu zarządzania funduszami Unii Europejskiej oraz Europejskie Studia Menedżerskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada tytuł zawodowy technika ekonomisty oraz kwalifikacje księgowego potwierdzone certyfikatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia Integracja i Rozwój.

Od ponad 8 lat zajmuje się realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z różnych źródeł. Realizowała i koordynowała projekty z obszaru samozatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości, wykluczenia społecznego, edukacji oraz wsparcia trzeciego sektora. Obecnie jest ekspertem ds. opracowania i wdrożenia standardów działania w PES.