Michał Kosecki

by

Vice-President of the Board

Michał Kosecki jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Wydział Technologii Żywności, gdzie w 2003 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ponadto ukończył podyplomowe studia menedżerskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Zarządzania i Administracji.
Od 2002 roku pracuje zawodowo w firmie świadczącej profesjonalne usługi doradcze dla sektora prywatnego i publicznego. Zajmuje się obsługą procesów inwestycyjnych i doradztwem strategicznym, internacjonalizacją przedsiębiorstw, a także wsparciem badań naukowych i transferu technologii. Pełni także obsługę ekspercką dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie oceny poziomu realizacji prac badawczych.
Od 2009 roku pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Integracja i Rozwój.