Kamil Żuława

by

Project Specialist
Kamil posiada ponad siedmioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na przestrzeni tych lat z powodzeniem zajmował stanowiska specjalisty ds. projektów, koordynatora licznych projektów z zakresu samozatrudnienia oraz doskonalenia zawodowego jak również wsparcia rozwoju trzeciego sektora. W swoim resume może pochwalić się również pełnieniem funkcji kierownika Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach. Od 10.2014 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”.