We received the OWES accreditation

On 23. 09. 2015  the Accreditation Commitettee recommened the consortium (Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej): - Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (Leader) - Lokalna Grupa Działania „Krzemienny …

more